Targ Smaku

Informujemy, że z dniem 21.03.2018 ustateczniamy serwis targsmaku.pl.
Ustatecznienie serwisu oznacza brak możliwości logowania do serwisu oraz dodawania nowych przepisów. Jeżeli chcesz usunąć swój przepis z targsmaku.pl, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta kontakt@targsmaku.pl

Uwielbiasz dania z makaronem? Masz sporo tego takich przepisów na swoim blogu? Koniecznie dodaj przepis do akcji kulinarnej i wygraj atrakcyjne nagrody od Netto. Zwycięzców wyłoni Tomasz ... Zobacz pełny opis akcji i zasady.

Podziel się

Pokaż więcej przepisów

Opis akcji:

Uwielbiasz dania z makaronem? Masz sporo tego takich przepisów na swoim blogu? Koniecznie dodaj przepis do akcji kulinarnej i wygraj atrakcyjne nagrody od Netto. Zwycięzców wyłoni Tomasz Czajkowski, autor blogu MagicznySkladnik.pl. Konkursowi patronuje SeeBloggers.

Zasady akcji:

  • - każdy może dodać kilka przepisów
  • - można dodawać przepisy spoza czasu trwania akcji

Czas trwania akcji:

Od 13.07.2015 do 22.07.2015

Regulamin

Regulamin Konkursu: „Makaronowe wariacje na temat czterech pór roku”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 7 580 648,00 zł, NIP: 734-00-09-469, zwana dalej „Onet” , „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.
1.2. Konkurs organizowany jest w dniach: 13.07.2015 r. – 22.07.2015 r. 
1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski. 
1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na przesłaniu przez Uczestnika Konkursu zgłoszenia konkursowego zgodnie z treścią wskazaną w § 3.1 niniejszego Regulaminu. 

1.5. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Portal Onet – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością lub wykorzystywane przez Grupa Onet.pl S.A. i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością lub wykorzystywanym przez Grupa Onet.pl S.A.;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Konkurs – Konkurs przeprowadzony na serwisie Targ Smaku opisany w niniejszym Regulaminie; 
Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie; 
Użytkownik – każdą osobę fizyczną, która prowadzi blog kulinarny i posiada konto na serwisie Targ Smaku; 
Serwis Targ Smaku, Serwis - wyodrębniona część Portalu Onet, zlokalizowana pod adresem http://targsmaku.pl, działająca zgodnie z regulaminem zamieszczonym pod adresem: http://targsmaku.pl/regulamin 
Akcja Kulinarna: „Makaronowe wariacje na temat czterech pór roku” – zbiór przepisów na posiłki/dania z makaronem, zamieszczone przez Użytkowników w ramach niniejszego konkursu pod adresem: http://targsmaku.pl/akcje-kulinarne/akcja/makaronowe-wariacje-na-temat-czterech-por-roku

 

§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni użytkownicy portalu Onet, którzy prowadzą bloga kulinarnego i w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.2. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby zalogowane, posiadające konto w serwisie targsmaku.pl. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. 
2.3. Użytkownicy Portalu Onet spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie poprzez dodanie swojego przepisu do Akcji Kulinarnej: „Makaronowe wariacje na temat czterech pór roku” na stronie internetowej http://targsmaku.pl/akcje-kulinarne/akcja/makaronowe-wariacje-na-temat-czterech-por-roku i wypełnienia prawidłowego zgłoszenia do Konkursu.

2.4. W Konkursie można wziąć udział, nieskończoną ilość razy. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie, z każdego konta, które posiada zarejestrowane w serwisie targsmaku.pl 
2.5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane. 
2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu operacyjnego Uczestnika Konkursu. 
2.8. Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do nagrody.
2.9. Nagrodami w konkursie są: 
 

Za zajęcie miejsca 1:

opiekacz do kanapek, o wartości: 50 zł brutto

blender ręczny, o wartości: 60 zł brutto

czajnik elektryczny, o wartości: 40 zł brutto

mikser ręczny, o wartości: 70 zł brutto

mini patelnia, o wartości: 15 zł brutto

mini rondelek, o wartości: 15 zł brutto

gofrownica, o wartości: 80 zł brutto

grzejnik ceramiczny, o wartości: 120 zł brutto

dekoracja kuchenna, o wartości: 30 zł brutto

Wartość zestawu: 480 zł brutto

 

II miejsce :

opiekacz do kanapek, o wartości: 50 zł brutto

blender kielichowy, o wartości: 90 zł brutto

czajnik bezprzewodowy, o wartości:   40 zł brutto

mikser ręczny, o wartości: 70 zł brutto

mini patelnia, o wartości:  15 zł brutto

mini rondelek, o wartości: 15 zł brutto

duży garnek, o wartości: 60 zł brutto

urządzenie do masażu stóp, o wartości: 90 zł brutto

dekoracja kuchenna, o wartości: 30 zł brutto

Wartość zestawu: 460 zł brutto

 

III miejsce :

czajnik elektryczny, o wartości: 40 zł brutto

blender kielichowy, o wartości: 90 zł brutto

chlebak metalowy, o wartości: 60 zł brutto

pojemnik kuchenny (kawa), o wartości: 15 zł brutto

pojemnik kuchenny (herbata), o wartości: 15 zł brutto

pojemnik kuchenny (cukier), o wartości: 15 zł brutto

urządzenie do gotowania jaj, o wartości: 50 zł brutto

dekoracja kuchenna, o wartości: 30 zł brutto

Wartość zestawu: 315 zł brutto

 

IV miejsce : 

patera z kloszem, o wartości: 50 zł brutto

zestaw pojemników plastikowych, o wartości: 20 zł brutto

tarka, o wartości: 8 zł brutto  

zestaw obieraków, o wartości: 8 zł brutto

krajacz do jajek, o wartości: 8 zł brutto

silikonowa forma do pieczenia babeczek, o wartości: 8 zł brutto

nożyczki kuchenne, o wartości: 8 zł brutto

sitko, o wartości: 8 zł brutto

dekoracja kuchenna, o wartości: 30 zł brutto

Wartość zestawu: 148 zł brutto

 

V miejsce : 

zestaw miseczek do mikrofalówki, o wartości: 20 zł brutto

patera z kloszem, o wartości: 40 zł brutto

tarka, o wartości: 8 zł brutto

zestaw obieraków, o wartości: 8 zł brutto

krajacz do jabłek, o wartości: 8 zł brutto

nożyczki kuchenne, o wartości: 8 zł brutto

sitko, o wartości: 8 zł brutto

dekoracja kuchenna, o wartości: 30 zł brutto

Wartość zestawu: 130 zł brutto

 

 

§ 3

Zasady przyznawania nagród Konkursowych
3.1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest dodanie do konkursowej akcji kulinarnej: http://targsmaku.pl/akcje-kulinarne/akcja/makaronowe-wariacje-na-temat-czterech-por-roku autorskiego przepisu potrawę/posiłek z makaronu (dalej: Odpowiedź) w okresie trwania konkursu. 

3.2. Dodane przez Uczestników Odpowiedzi zostaną zamieszczone w zakładce: AKCJE KULINARNE na stronie akcji: http://targsmaku.pl/akcje-kulinarne/akcja/makaronowe-wariacje-na-temat-czterech-por-roku

3.3. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że  jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tekstu oraz zdjęć, które nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

3.4. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy Nagrody jest: nadesłanie najciekawszej zdaniem Komisji Konkursowej Odpowiedzi. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora. 

3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród. 

3.6. Posiedzenia Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w terminie do: 30.07.2015 r. W Konkursie nagrodzonych zostanie 5 (pięcioro) Uczestników. Uczestnik który zajmie 1 miejsce otrzyma także Nagrodę Dodatkową. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody z istotnych przyczyn o czym poinformuje na stronie akcji. 
3.7. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju. 
3.8.  Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody głównej (wystąpienie na antenie Zet Chilli) na osoby trzecie. 
 

§ 4
Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie.
4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie konkursowej w serwisie blog.blog.pl najpóźniej po upływie 6 dni roboczych od posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu. 
4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody za pomocą telefonu lub wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe oraz adres poczty elektronicznej nie później niż 48 godz. od daty otrzymania informacji o wygranej. 
4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej 
4.4. Zwycięzca Konkursu może wyrazić zgodę na publikację jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie Konkursu – zgodę taką Zwycięzca wyraża poprzez wysłanie zgody na publikację danych w e-mailu). Jeśli Zwycięzca nie wyrazi przedmiotowej zgody – informacje o zwycięstwie zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w postaci zanonimizowanej tj. poprzez opublikowanie pierwszej litery imienia oraz miejscowości, którą zwycięzca wskazał w wiadomości e-mail zgodnie z punktem 4.2.

4.5.W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2 oraz 4.3 powyżej, procedura wyboru zwycięzcy zostanie powtórzona zgodnie z zapisem pkt 3.4 i 3.6 Regulaminu. 
4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody.
4.7  Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 10.51.307 j.t z późn. Zm.), przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzedu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.4.8. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie. 
4.9. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi. 
 

§ 5
Postępowanie reklamacyjne, oraz prawo do odstąpienia 
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. 
5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: konkursy@onet.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja: „Targ Smaku” Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Grupa Onet.pl S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków z dopiskiem: „Targ Smaku” 
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 
5.5. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5.6. Uczestnik ma prawo odstąpić od Konkursu w przeciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres email: konkursy@grupaonet.pl  lub na piśmie na adres: Grupa Onet.pl S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, informacji o odstąpieniu od udziału w konkursie: „Targ Smaku” wraz z podaniem daty przystąpienia do konkursu. 


§ 6
Przetwarzanie danych osobowych
6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 
6.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w wiadomości e-mail, poprzez którą zgłasza swoje uczestnictwo w Konkursie zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 
6.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu  do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia. 
 

§ 7
Postanowienia Końcowe
7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie akcji konkursowej, tj. http://targsmaku.pl/akcje-kulinarne/akcja/makaronowe-wariacje-na-temat-czterech-por-roku w zakładce Regulamin. 
7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 
7.3.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.